4118.com
永利娱乐463 产品中心
品牌分类 4118.com
永利娱乐463

> 产品详细

永利娱乐463

荧光酶标仪

荧光酶标仪

在无需滤光片的基础上完成各种检测, 包括ELISA, 核酸蛋白定量, 报告基因, 细胞活力、增殖和毒性等实验分析。我们的双光栅设计让您自由探索各种新颖的荧光染料。

 
074.com
  • 产品概览
  • 应用文章
  • 技术规格
  • 相关产品
EM型

1、采用双光栅分光模式的荧光检测以及化学发光、时间分辨荧光检测                    

2、EX/EM范围250-850/250-850nm,1nm步进                                           

3、支持6-384孔板                                                                 

4、长寿命高能氙闪灯                                                              

5、双光路系统,支持荧光顶读以及荧光底读                                          

6、专利12度荧光斜角设计,有效避免激发光干扰、提高信噪比                          

7、灵敏度:顶读3.0 fmol/well in 96 wells;底读8.0 fmol/well μl in 96 wells


XPS型

1、采用双光栅分光模式的荧光检测以及化学发光、时间分辨荧光检测                    

2、EX/EM范围250-850/360-850,1nm步进                                             

3、支持6-384孔板                                                                 

4、长寿命高能氙闪灯                                                              

5、单光路设计、支持顶读                                                          

6、专利12度荧光斜角设计,有效避免激发光干扰、提高信噪比                          

7、灵敏度:顶读3.0 fmol/well in 96 wells